ZESPOŁY ZGRZEBLARKOWE:

ZESPOŁY DO WŁÓKNIN

Zespoły jednozbieraczowe CU641, CU141

Zespoły jednozbieraczowe CU611, CU612, CU621

Zespół dwuzbieraczowy CU661

Zespół dwuzbieraczowy CU691

Zespół dwuzbieraczowy CU791

ZESPOŁY DO SYSTEMU ZGRZEBNEGO TYP CR

Zespoły dwu- i trzyzgrzeblarkowe CR142, CR642, CR643

Zespół dwuzgrzeblarkowy CR612

Zespół trzyzgrzeblarkowy CR613

Zespół czterozgrzeblarkowy CR614

ZESPOŁY DO SYS. PÓŁCZESANKOWEGO I CZESANKOWEGO TYP CS

Zespoły czesankowe do wełny typ CSW

Zespoły czesankowe do włókien syntetycznych typ CSP

 

BEFAMA Sp. z o.o.