ZESPOŁY JEDNOZBIERACZOWE CU641, CU141

Zespoły jednozbieraczowe CU641 i CU141 są wyposażone w zgrzeblarki 3AT o średnicy bębna głównego 1270 mm i zbieracza 1050 mm i mogą być montowane bezpośrednio na posadzce bez konieczności wykonywania kanału lub podestu obsługowego. Ze względu na lekką konstrukcje mogą pracować na piętrach hal fabrycznych.

Zespół CU641 produkowany jest o szerokościach roboczych: 1800, 2000, 2200, 2500 mm i osiąga wydajność do 350 kg/h.

CU141 jest odmianą zespołu CU641 o szerokości roboczej 1000 mm. Wydajność zespołu do 140 kg/h.

Zespoły współpracując z takimi maszynami jak: układacze, piece, kalandry, igłowarki, przeszywarki, pikowarki, mogą produkować różnego typu filce, włókniny, wykładziny, kołdry i inne wyroby włókiennicze mające zastosowanie w przemyśle odzieżowym, motoryzacyjnym i budowlanym.

Zespół jednozbieraczowy CU641/2500

CU141 schemat