ZESPOŁY DWU- I TRZYZGRZEBLARKOWE CR142, CR642 i CR643

Zespoły CR142, CR642 i CR643 przeznaczone są do produkcji niedoprzędu w zakresie Nm 2 - 12 (14), z mieszanek włókien wełny i włókien regenerowanych. Zespoły mogą być montowane bezpośrednio na posadzce bez konieczności wykonywania kanału lub podestu obsługowego.

Zespoły CR642 i CR643 produkowany są o szerokościach roboczych 1800, 2000, 2200 i 2500 mm.

Szerokość robocza zespołu CR142 wynosi 1000 mm.

CR142 i CR642 schemat

CR643 schemat