ZESPÓŁ TRZYZGRZEBLARKOWY CR613

Zespół CR613 jest przeznaczony do produkcji niedoprzędu w zakresie Nm 4 - 10, z mieszanek włókien wełny i włókien regenerowanych.

Zespół produkowany jest o szerokościach roboczych 1800, 2000, 2200 i 2500 mm.

CR613 schemat