ZESPÓŁ DWUZGRZEBLARKOWY CR612

Zespół CR612 jest przeznaczony do produkcji niedoprzędu w zakresie Nm 1 - 6, z mieszanek włókien wełny i włókien regenerowanych.

Zespół produkowany jest o szerokościach roboczych 1800, 2000, 2200 i 2500 mm.

Zespół dwuzgrzeblarkowy CR612/2500

CR612 schemat