TRANSPORTER ZBIORCZY TP, TPR

Transporter zbiorczy TP przeznaczony jest do odbierania surowca z kilku zasilarek wagowych (zazwyczaj od 2 do 5 szt.) a następnie przeniesienia go do kolejnych maszyn w linii przygotowawczej. Transporter w wersji TPR jest wyposażony dodatkowo w wałek rozluźniający przed wentylatorem, który przekazuje surowiec do dalszych procesów.

Rodzaje:

TP - transporter standardowy

TP1 - transporter w wersji, bez wałków dociskowych

TPR - transporter z wałkiem rozluźniającym

TPR1 - transporter z wałkiem rozluźniającym bez wałków dociskowych

Parametry:

Szerokość robocza [mm] - 1000

 

Transporter zbiorczy TPR

TPR schemat