MASZYNY LINII ROZLUŹNIAJĄCO-MIESZAJĄCYCH:

OTWIERACZKI BEL

Zasilarki wolumetryczne AW1, AW2, AW3

Zasilarki wagowe z wagą mechaniczną AE1

Zasilarki wagowe z wagą elektroniczną OB1-E

MASZYNY ROZLUŹNIAJĄCE

Wilk zgrzeblący AB6

Wilk rozluźniający AB17

Otwieracz AT1

Box AX

KOMORY MIESZALNICZE

KMC 15 m3

KMK 75 - 95 m3

KMD 100 - 130 m3

APARATY NAWILŻAJĄCE

Natłuszczarka NT1

TRANSPORTERY

Transporter zasilający TA

Transporter zbiorczy TP, TPR

ROZDZIELACZE, FILTRY, CYKLONY

Cyklony CY

Filtry workowe FW

Instalacje transportu pneumatycznego

 

BEFAMA Sp. z o.o.