MASZYNY DO RECYKLINGU

Krajarka rotacyjna AC39A

Szarparki AC40

Agregaty szarpiące AC400

Szarparka krajek AC4B

 

BEFAMA Sp. z o.o.