HISTORIA FIRMY

1956 - BEFAMA, jako jeden z trzech zakładów w Polsce otrzymuje uprawnienia do samodzielnej działalności eksportowej.

1969 - Oddano do użytku największą inwestycję - nowoczesny zakład produkcyjny, o powierzchni użytkowej 40 000 m2.

1970-1980 - Okres największej koniunktury produkcji i eksportu. Jedna trzecia światowej produkcji zespołów zgrzeblarkowych wykonywana w BEFAMIE. 80% produkcji globalnej stanowi eksport do 70 krajów świata. Stan zatrudnienia wynosi 4287 osób.

1996 - BEFAMA S.A. zostaje włączona do programu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.

Obecnie BEFAMA Sp. z o.o. jest firmą całkowicie prywatną i kontynuuje długoletnie tradycje produkcji maszyn włókienniczych.

 

1851 - Gustaw Joseph'y zakłada warsztat napraw i remontów maszyn włókienniczych.

1854 - Rozpoczęcie produkcji zgrzeblarek i innych prostych maszyn włókienniczych dla potrzeb Monarchii Austro-Węgier.

1935 - Uruchomienie produkcji przędzarek wózkowych, tzw. elektroselfaktorów, stanowiących światową nowość.

1937-1938 - Eksport wynosi 80% produkcji globalnej. W latach międzywojennych firma G.Josephy's wyeksportowała ponad 2300 maszyn do 34 krajów świata.

1945 - Fabryka pod Zarządem Państwowym przyjmuje nazwę "Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych BEFAMA".

1949 - Rozbudowa fabryki; wybudowano magazyny, oczyszczalnie odlewów, galwanizernie, hartownie, uruchomiono oddział produkcji wrzecion.

1954 - Dynamiczny rozwój postępu technicznego i produkcji. Opracowano nowoczesne rozwiązania konstrukcji i wdrożono do produkcji nowe asortymenty zespołów zgrzebnych i czesankowych, przędzarek obrączkowych i bezwrzecionowych, maszyn do regeneracji włókien oraz linie do produkcji włóknin. Ogółem uruchomiono produkcję ponad 200 asortymentów nowych maszyn.

 

 

 BEFAMA Sp. z o.o.